600 cau hoi sat hach lai xe pdf

600 câu hỏi sát hạch lái xe PDF download (mới nhất)

600 câu hỏi sát hạch lái xe PDF download là bộ câu hỏi luyện thi sát hạch lý thuyết lái xe cơ giới đường bộ. Đây là bản cập nhật thay cho bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe trước dây. Bộ câu hỏi này dùng chung cho các loại bằng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F. Mỗi loại bằng sẽ cần học số lượng câu hỏi khác nhau.

Link tải file 600 câu hỏi sát hạch lái xe ở cuối bài viết.

Giới thiệu 600 câu hỏi sát hạch lái xe PDF

 • Có 60 câu hỏi điểm liệt trong số tổng 600 câu hỏi. Nếu bạn làm đúng các câu hỏi khác (tùy sát hạch theo hạng xe), nhưng trả lời sai chỉ một câu điểm liệt thì vẫn trượt (áp dụng từ ngày 01/8/2020).
 • Mỗi loại bằng sẽ có số câu hỏi phải học và phải thi khác nhau. Chi tiết như bên dưới.
600 cau hoi sat hach lai xe pdf download
Số lượng câu hỏi là khác nhau ứng với mỗi loại bằng
 • Hạng B2, C, D, E và các hạng F: học và thi đủ bộ 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
 • Hạng B1: học và thi 574 câu hỏi trong bộ 600 câu (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải); trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
 • Lái xe hạng A3 và A4: học và thi 500 câu.
 • Hạng A2: học và thi 400 câu.
 • Hạng A1: học và thi 200 câu, trong đó có 20 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (các câu hỏi không sử dụng cơ bản không liên quan đến kiến thức, kỹ năng đối với hạng A1 gồm: 83 câu hỏi câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 18 câu hỏi về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe, 44 câu về kỹ thuật lái xe và 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 117 câu hỏi hệ thống biển báo hiệu đường bộ và 79 câu hỏi giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông).
 • Tài liệu học tập Luật Giao thông đường bộ được xây dựng trên cơ sở kết cấu của bộ 450 câu hỏi cũ và bổ sung thêm 150 câu hỏi mới. Cấu trúc của 150 câu hỏi mới: 140 câu có liên quan tới giao thông, sa hình, đường sắt; 10 câu liên quan tới kỹ thuật lái xe & xử lý tình huống. Những câu hỏi tình huống và bài thi sa hình mới đều bám sát thực tế, có tính ứng dụng nhiều hơn.

Những thay đổi trong việc thi bằng B2

Việc lấy xe bằng B2 hiện tại đã khó khăn hơn trước với nhiều thay đổi mới.

Trong năm 2022, luật thi bằng B2 có những thay đổi quan trọng. Tuy nhiên, về cơ bản thì tài xế bắt buộc phải trải qua 2 phần thi gồm thi tốt nghiệp và thi sát hạch.

Trong phần thi tốt nghiệp, bạn sẽ phải thi lý thuyết và thi lái xe trên phần mềm mô phỏng lái xe 3D. Đối với phần thi sát hạch, tài xế phải trải qua 4 nội dung gồm: phần thi sát hạch lý thuyết, phần thi thực hành lái xe với mô hình mô phỏng lái xe 3D, sát hạch thực hành lái xe trên đường trường, sát hạch 11 bài lái xe sa hình.

Bộ đề thi lý thuyết bao gồm 600 câu hỏi và trong đó có 100 câu hỏi điểm liệt. Trong mỗi đề thi lý thuyết sẽ có từ 1 đến 3 câu hỏi liệt này. Nếu như bạn trả lời sai bất kỳ một câu hỏi thuộc dạng quan trọng này thì bạn sẽ bị đánh trượt cho dù có đạt đủ điểm thi phần lý thuyết.

Bộ đề thi ôn thi lý thuyết sẽ có cấu trúc như sau:

 • Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ gồm 166 câu hỏi ( câu số 1 đến 166 trong bộ đề).
 • Nghiệp vụ vận tải gồm 26 câu hỏi ( từ câu 167 đến câu 192).
 • Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia ( từ câu 193 đến 213).
 • Kỹ thuật lái xe gồm 56 câu hỏi ( từ câu số 214 đến 269).
 • Cấu tạo và sửa chữa gồm 35 câu hỏi ( từ câu số 270 đến 304).
 • Hệ thống biển báo gồm 182 câu hỏi ( từ câu 305 đến 486).
 • Các thể sa hình và các kỹ năng xử lý tình huống gồm 114 câu ( từ câu 487 đến 600).
 • Số câu hỏi phải đúng: 32/35 câu trở lên là đậu.
 • Thời gian làm đề thi: 22 phút.
 • Yêu cầu đặc biệt: KHÔNG LÀM SAI CÂU ĐIỂM LIỆT (câu hỏi *)

Link tải 600 câu hỏi sát hạch lái xe PDF download

600 câu hỏi sát hạch lái xe- Đáp án ở dưới cùng

600 câu hỏi sát hạch lái xe- Đáp án ngay trong từng câu

Mọi người cũng tìm kiếm: 450 câu hỏi sát hạch lái xe pdf download,