khoi-nghiep-tao-bao-pdf

Khởi nghiệp táo bạo PDF (en)

Khởi nghiệp táo bạo PDF sẽ trang bị cho các doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và các nhà lãnh đạo những công cụ cần thiết để tác động tích cực đến thế giới, đồng thời biến giấc mơ của họ thành sự thật. Những vấn đề lớn nhất của thế giới hiện nay lại chính là những cơ hội kinh doanh tuyệt vời nhất.

Đọc thêm Khởi nghiệp táo bạo PDF (en)