cuoc doi tranh dau cua gandhi pdf

Cuộc Đời Tranh Đấu Của Gandhi PDF ebook

Cuộc Đời Tranh Đấu Của Gandhi PDF ebook là cuốn sách viết về Mohandas Karamchand Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lý bất bạo lực (còn gọi là bất hại) được ông đề xướng với tên Chấp trì chân lý (sa. satyāgraha) đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài nước cho đến ngày nay, bao gồm phong trào Vận động Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil Rights Movement) được dẫn đầu bởi Martin Luther King, Jr.

Thể loại: Người nổi tiếng- Tự truyện

Tác giả : LOUIS FISCHER

Link tải ebook Cuộc Đời Tranh Đấu Của Gandhi PDF

PDF     MOBI     EPUB

Nguồn sách : FB Thú Chơi Sách, Tve-4u

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *