Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh

Download ebook Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh Pdf mobi epub- Glenn Doman

Sách Dạy Trẻ Thế Giới Xung Quanh chỉ cho bạn thấy thật dễ dàng và vui thú ra sao khi dạy cho con bạn biết về nghệ thuật, khoa học tự nhiên. Con bạn sẽ nhận biết được sâu bọ trong vườn, biết về các quốc gia trên thế giới, khám phá được vẻ đẹp của các bức tranh củ Van Gogh và nhiều thứ khác.

Tác giả: Glenn Doman

Thể loại: Ebook Nuôi dạy con

Link Download sách Ebook Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh Pdf mobi epub- Glenn Doman

PDF                 MOBI               EPUB

Giới thiệu ebook Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh

Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh
Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh

ebook Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh

Dạy Trẻ Thế Giới Xung Quanh cung cấp một chương trình về thông tin kích thích thị giác được thiết kế nhằm giúp con bạn khai thác tiềm năng tự nhiên để học bất kỳ thứ gì. Sách Dạy Trẻ Thế Giới Xung Quanh chỉ cho bạn thấy thật dễ dàng và vui thú ra sao khi dạy cho con bạn biết về nghệ thuật, khoa học tự nhiên. Con bạn sẽ nhận biết được sâu bọ trong vườn, biết về các quốc gia trên thế giới, khám phá được vẻ đẹp của các bức tranh củ Van Gogh và nhiều thứ khác.

Hãy giúp trẻ phát triển một cách đầy đủ hơn khả năng của trẻ. Hãy cho con đứng trên đôi vai của chính bạn, hãy cho trẻ xuất phát điểm từ những hiểu biết của bạn, hãy trao cho con khả năng học hỏi ngay từ khi con được sinh ra. Chúc bạn sẽ thành công với phương pháp của Glenn Doman – phương pháp đã được hầu như tất cả các bà mẹ Mỹ đã thực hành.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *