duong dau voi tham nhung o chau a pdf

Đương đầu với tham nhũng ở châu Á PDF

Đương đầu với tham nhũng ở châu Á PDF – Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động phân tích một cách hệ thống để giải quyết những bất cập đã được đặt ra… Các tác giả cũng nhấn mạnh việc lựa chọn các công cụ chống tham nhũng phù hợp với môi trường quản lý – những yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Thể loại: Kinh tế học

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh

Link tải ebook ở cuối bài viết

Chống tham nhũng hiện nay là vấn đề được ưu tiên trong các chính sách tại các quốc gia Châu Á. Tuy nhiên, nhiều nhà xây dựng chính sách bị cản trở bởi thiếu những công cụ phân tích hữu hiệu. Những mô hình hiện hành đã chứng minh bất cập khi đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của hành động chống tham nhũng…

Cuốn sách Đương đầu với tham nhũng ở châu Á – Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động phân tích một cách hệ thống để giải quyết những bất cập đã được đặt ra… Các tác giả cũng nhấn mạnh việc lựa chọn các công cụ chống tham nhũng phù hợp với môi trường quản lý – những yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Link tải ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á PDF

 Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *