MỤC TIÊU - Quá trình liên tục hoàn thiện

Ebook MỤC TIÊU – Quá trình liên tục hoàn thiện Pdf mobi epub

Ebook MỤC TIÊU – Quá trình liên tục hoàn thiện Pdf mobi epub

Bất cứ ai nếu coi mình là nhà quản lý hãy nhanh chân lên để có được cuốn sách này và hãy đọc nó đừng chậm trễ. Nếu bạn chỉ đơn giản ở cương vị phải đọc nó, thì sự tiến bước của bạn trên con đường tới đỉnh cao có thể sẽ đột ngột lao nhanh về trước… đó là những điều ở một trong những cuốn sách quản trị xuất sắc nhất mà tôi từng biết”

Tác giả : Eliyahu M. Goldratt

Thể loại: Kinh tế- Quản lý

 Link Download  Ebook

PDF                 MOBI               EPUB

Giới thiệu sách MỤC TIÊU – Quá trình liên tục hoàn thiện

  

MỤC TIÊU - Quá trình liên tục hoàn thiện
MỤC TIÊU – Quá trình liên tục hoàn thiện

Bất cứ ai nếu coi mình là nhà quản lý hãy nhanh chân lên để có được cuốn sách này và hãy đọc nó đừng chậm trễ. Nếu bạn chỉ đơn giản ở cương vị phải đọc nó, thì sự tiến bước của bạn trên con đường tới đỉnh cao có thể sẽ đột ngột lao nhanh về trước… đó là những điều ở một trong những cuốn sách quản trị xuất sắc nhất mà tôi từng biết”

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *