Harmonic Trading Volume 3

Harmonic Trading- Volume 3 by Scott M.Carney (en)

Harmonic Trading Volume 3 – Reaction vs Reversal by Scott M.Carney PDF (en) được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và từ đó đến nay đã trở thành một trong những cuốn sách yêu thích dành cho những người giao dịch theo Harmonic.

Ưu đãi hot tại EbookHay: GIẢM 68% khóa học Tự do tài chính cùng chứng khoán khi đăng ký hôm nay.

Chi tiết khóa học: tại đây

Thông tin ebook

Thể loại: Forex++

Tác giả : Scott Carney

Link tải ebook ở cuối bài viết

Giới thiệu sách Harmonic Trading Volume 3

Harmonic Trading- Volume 3 cung cấp cho độc giả những chiến lược chưa từng có, những hiểu biết độc đáo về Harmonic trading.

Cuốn sách mới được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản của phương pháp giao dịch Harmonic Trading được trình bày trong Scott’s Volume 1 (Copyright 2004/2010 2nd Ed.) và Volume 2 (Copyright 2007/2010 2nd Ed), và xác định các cơ hội chính xác với tiềm năng lớn nhất.

Volume 3 trả lời “câu hỏi tại sao”, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết về cách tối ưu hóa các quyết định thực hiện và quản lý giao dịch chính xác. Kèm theo đó là các quy tắc xác định các mẫu Harmonic Scott M.Carney tạo ra.

Scott đang phát hành một số chiến lược đo lường độc quyền mới và các khái niệm kỹ thuật sẽ củng cố nền tảng hiện có để làm cho nó có thể đánh giá chính xác các môi trường phức tạp trong một khuôn khổ súc tích và mạch lạc.

Về tác giả

Scott M. Carney hiện đang là chủ tịch và là người sáng lập của trang web harmonictrader.com. Một trang web hướng dẫn các nhà đầu tư giao dịch theo Harmonic Pattern.

Link tải ebook Harmonic Trading Volume 3

PDF

Ưu đãi hot tại EbookHay: GIẢM 68% khóa học Tự do tài chính cùng chứng khoán khi đăng ký hôm nay.

Chi tiết khóa học: tại đây