Lanh dao theo tinh huong va Giam doc mot phut

Lãnh đạo theo tình huống và giám đốc một phút PDF

Lãnh đạo theo tình huống và giám đốc một phút PDF  được viết theo dạng kể chuyện, cuốn sách nói về một nhà doanh nghiệp làm việc quá sức đã học được từ Giám Đốc Một Phút cách phát huy những gì tốt nhất của một nhóm đa dạng bằng cách trở thành nhà lãnh đạo theo tình huống.

Thể loại: Kinh doanh- quản lý

Tác giả: Ken Blanchard & Patricia Zigarmi & Drea Zigarmi

Link tải ebook ở cuối bài viết

Lanh dao theo tinh huong va Giam doc mot phut
Lanh dao theo tinh huong va Giam doc mot phut

Giới thiệu sách

“PAUL Hersey cùng với tôi bắt đầu phát triển Lãnh đạo theo tình huống tại Đại
học Ohio vào cuối những năm 1960, và sau đó viết về nó trong
cuốn Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, đã
xuất bản lần thứ mười bởi Prentice-Hall. Trong những năm 1980 các đồng tác
giả của tôi, Pat and Drea Zigarmi, đã cùng với tôi và những người khác lập
ra The Ken Blanchard Companies, sửa đổi khá nhiều ở mô hình này. Những thay
đổi này phản ánh kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, những ý tưởng được chia sẻ
từ những nhà quản lý, và những kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả là
một thế hệ mới của suy nghĩ lãnh đạo theo tình huống, mà chúng tôi gọi là Lãnh
đạo theo Tình huống® II.
Lãnh đạo theo Tình huống® II có tính thực tế, dễ hiểu và áp dụng để lãnh đạo và
phát triển con người, đã được dạy trong suốt ba mươi năm qua cho các nhà lãnh
đạo ở tất cả các cấp bậc của nhiều công ty Fortune 1000, cũng như cho các nhà
lãnh đạo các doanh nghiệp phát triển nhanh trên toàn thế giới.
Biên bản mới và được sửa đổi của
Leadership and the One Minute
Manager
phản ánh suy nghĩ của chúng tôi về Lãnh đạo theo tình huống® II.
Được viết theo dạng kể chuyện, cuốn sách nói về một nhà doanh nghiệp làm việc
quá sức đã học được từ Giám Đốc Một Phút cách phát huy những gì tốt nhất của
một nhóm đa dạng bằng cách trở thành nhà lãnh đạo theo tình huống.
Pat, Drea, và tôi mong rằng bạn sẽ đọc và đọc lại cuốn sách này cho tới khi trở
thành nhà lãnh đạo theo tình huống một cách tự nhiên trong vai trò lãnh đạo của
bạn trong công việc, ở nhà và trong cộng đồng.”
—K
EN BLANCHARD, đồng tác giả của The One Minute Manager® and Leading
at a Higher Level

Link tải ebook Lãnh đạo theo tình huống và giám đốc một phút PDF

PDF                MOBI               EPUB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *