nang doan kim cuong

Năng đoạn kim cương PDF

Năng đoạn kim cương PDF là một câu chuyện về tác giả đã xây dựng đơn vị kim cương lại tại Andin International như thế nào khi sử dụng những nguyên tắc được thu thập từ trí tuệ xưa cổ của Phật giáo, từ cái không có gì thành một hoạt động khắp thế giới sinh nhiều triệu đô la mỗi năm. Phần lớn những quyết định và chính sách trong đơn vị của Tác giả trong suốt thời gian tác giả giữ chức Phó Chủ tịch đều được suy động bỏi những nguyên tắc mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này.

Thông tin ebook Năng đoạn kim cương PDF

Thể loại: Kinh doanh- quản lý

Tác giả: Geshe Michael Roach

Link tải ebook ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Cuốn sách vạch rõ 3 bước để đạt được sự thịnh vượng đó bao gồm:
– Mục tiêu 1: Làm ra tiền – thế giới của tiềm năng và các dấu ấn trong tâm. Geshe Michael Roach đã vận dụng trí tuệ từ Kinh Năng Đoạn Kim Cương (hay Kinh Kim Cang) của Đức Phật trong việc quản lý doanh nghiệp và làm ra tiền. Cái hay của tác giả là dùng cách nói dễ hiểu gần gũi cho những thuật ngữ Phật giáo và nêu ra cách giải quyết từ căn nguyên của 46 vần đề kinh doanh cụ thể cho chúng ta tham khảo.
– Mục tiêu 2: Thọ hưởng tiền bạc hay điều ngự thân tâm – Bí quyết để đạt được sự thịnh vượng bên trong bằng cách đạt được sự cân bằng giữa thân và tâm, sức khỏe thể chất và tinh thần.
– Mục tiêu 3: Nhìn lại và biết rằng thế là đủ – Tìm thấy suối nguồn thực sự của thịnh vượng và nhìn lại để hiểu rằng tất cả những cố gắng của bạn đã đạt được 1 ý nghĩa nào đó.

Hiểu được nguyên lý thành công sau khi đọc xong cuốn sách


Tác giả giải thích nguyên lý của sự thành công trong cuộc sống và doanh nghiệp khi chúng ta hiểu biết rõ cũng như vận dụng kiên trì ba phương tiện:
– Tiềm năng mọi sự việc (hay Tính Không)
– Dấu ấn trong tâm (hay nghiệp – karma)
– Sự tương quan (hay luật nhân quả)
“Cái cách mà chính thực tế, chính cái sự kiện thành công hay thất bại trong kinh doanh, bị điều khiển bởi những dấu ấn mà chúng ta đã đặt vào trong tâm của chính chúng ta, bởi điều tốt hay điều xấu mà chúng ta làm đối với những người xung quanh chúng ta trong suốt một ngày làm việc. Thế là bạn có thể hoạch định khá rõ cái tương lai của chính bạn, và nó xảy ra đúng theo cách bạn muốn”

Tác giả chỉ ra công cụ quản trị tối hậu tạo ý nghĩa cho cuộc đời và sự nghiệp chúng ta: “sự chuyển đổi giữa chính bạn và người khác” – nỗ lực chủ tâm làm việc vì điều tốt của ngững người xung quanh bạn nhiều như là bạn làm việc cho chính bạn. Có ba bước thực tập:
– Bước 1: Phương pháp Jampa: Tập cho thật tinh ý về những gì mà những người khác cần hay ưa thích nhờ đó mà bạn có thể cho họ những gì họ muốn nhất
– Bước 2: Thử đặt tâm bạn vào thân thể của người khác, và rồi hãy mở mắt bạn ra mà nhìn vào bạn rồi thấy những gì họ muốn ở bạn
– Bước 3: Thủ thuật dây thừng: chuyển đổi triệt để – bạn và người khác là một
– Với chương cuối cùng chúng ta cùng khảo sát về “Suối nguồn thực sự của thịnh vượng hay kinh tế học vô giới hạn”. Căn bản của Kinh tế học Vô giới hạn là sự hiểu biết về “Bố thí không ngừng ” và “một vị chiến thánh” là gì.
“Tài sản là một sự nhận thức (và do đó là một thực thể) được áp đặt vào bất cứ ai vốn đã thực sự có lòng quảng đại trong quá khứ. Do đó nó vốn sẵn có đối với tất cả mọi người “.

Tổng kết từ cuốn sách Năng đoạn kim cương

Năng đoạn kim cương PDF cho chúng ta thấy rằng, mục đích kinh doanh, hay của trí tuệ cổ Tây Tạng và thực ra là của mọi nỗ lực của con người, chính là làm cho chính chúng ta được phong phú – đạt được sự thịnh vượng, cả bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta chỉ có thể hưởng thụ sự thịnh vượng này nếu như chúng ta giữ được một mức độ cao về sức khoẻ thể chất và tinh thần. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta phải tìm cách để làm cho sự thịnh vượng này có ý nghĩa theo một cách hiểu rộng hơn.

Về tác giả

Geshe Michael Roach là mt vsư Pht giáo đã được thĐi gii T– kheo, đã nhn được bng geshe (Cao hc Pht hc) ttu vin Tây Tng Sera Mey sau hai mươi năm tu hc. Là mt vthy môn Pht hc tnăm 1981, ông còn là mt hc givPhn ng, Tng ngvà Nga ng, và đã có rt nhiu tác phm dch. Ông đã nhn bng cnhân ti Đi hc Princeton và đã làm vic New York vi tư cách là Giám đc mt công ty kim cương ln trong nhiu năm. Ông đã sáng lp và điu hành Vin Chc châu Á (Asian Classics Institute) cũng như Dán Nhp liu Chc châu Á (Asian Classics Input Project) và rt tích cc trong vic trùng tu Tu vin Sera Mey.

Lama Christie McNally là giáo sư vtôn giáo và triết hc, là mt trong nhng nLama đu tiên ca phương Tây, cô trthành mt din givtâm linh và kinh doanh toàn thế gii. Cô tt nghip Đi hc New York và cũng được hc tp ti nhiu tu vin Tây Tng, cô tham gia dch thut rt nhiu bn kinh cvà cũng là tác gica hàng lot các cun sách được Nhà xut bn Doubleday và nhng nhà xut bn khác phát hành. Cun sách The Diamond Cutter (Karmic Management: What Goes Around Comes Around, in Your Business and Your Life) chính là câu chuyn bng cách nào mà Lama Christie McNally sdng nhng nguyên tc trong Năng đon kim cương đgiúp thành lp Trường Đi hc trên núi Kim Cương, mt trong nhng Hc vin giáo dc có cht lượng cao thành công nht ti M.

Mục lục Năng đoạn kim cương PDF

Tác gi
Li nói đu
Ch
ương 1: Nơi xut phát ca trí tu
Chương 2: Ý nghĩa ta đsách
Ch
ương 3: Ngun gc kinh Năng đon kim cương
Ch
ương 4: Tim năng trong mi svic
Ch
ương 5: Nhng nguyên tc sdng tim năng
Ch
ương 6: Sdng tim năng
Ch
ương 7: Nhng tương quan, hay nhng vn đchung trong kinh doanh và cách gii
quy
ết thc s
Chương 8: Hành đng ca stht
Ch
ương 9: Khi đu ngày mi bng thi gian tĩnh lng
Ch
ương 10: Mi năm mi sáng sut khe mnh hơn
Ch
ương 11: Vòng tròn – Hay schun bcho quá trình làm vic lâu dài
Ch
ương 12: Tính không ca các vn đ
Chương 13: Shirley
Ch
ương 14: Công cqun trti hu
Ch
ương 15: Sui ngun thc sca thnh vượng hay kinh tế hc vô gii hn
Nh
ng câu chuyn thành công

Link tải ebook Năng đoạn kim cương PDF

PDF                MOBI               EPUB