nguyen ly quan tri chuoi cung ung pdf

Nguyên lý Quản trị chuỗi cung ứng PDF

Nguyên lý Quản trị chuỗi cung ứng PDF cung cấp cho bạn kiến thức đầy đủ về quản trị chuỗi cung ứng. Trong cuốn sách là những khái niệm trọng yếu và những ví dụ minh họa dễ hiểu nhắm giúp bạn dễ dàng lĩnh hội kiến thức hơn.

Thông tin ebook

Thể loại: Kinh doanh- quản lý

Tác giả: Michael. H. Hugos

Link tải ebook ở cuối bài viết

Giới thiệu ebook Nguyên lý Quản trị chuỗi cung ứng PDF

Chuỗi cung ứng bao gồm các doanh nghiệp và những hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, thực hiện, phân phối và sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của mình để nhận được những gì họ cần, qua đó tồn tại và phát triển.

Mỗi doanh nghiệp đều có thuộc một hoặc vài chuỗi cung ứng, và đóng góp một phần nào đó trong chuỗi cung ứng đó.

Cuốn sách là một tài liệu tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu về đề tài chuỗi cung ứng, cũng như mong muốn thấu hiểu các mắt xích trong một môi trường kinh doanh.

Ngoài lý thuyết, tác giả còn cung cấp cho đọc giả nhiều ví dụ minh họa giúp quá trình đọc sách trở nên dễ dàng hơn.

Mục lục và các nội dung chính trong từng chương

Lời giới thiệu


Chương 1: Những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng

Những điều bạn học được từ chương 1:

Hiểu được thế nào là một chuỗi cung ứng và nhiệm vụ của nó là gì

Định nghĩa những tổ chức khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng

Thảo luận cách để tích hợp chuỗi cung ứng với chiến lược kinh doanh của công ty

Bắt đầu một cuộc đàm thoại thông minh về những vấn đề quản lý chuỗi cung ứng trong công ty bạn.

Chương 2: Các hoạt động trong chuỗi cung ứng- lên kế hoach và tìm nguồn

Những điều bạn học được:

Nhận thức đối với các hoạt động kinh doanh trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào;
» Trau dồi sự hiểu biết ở góc độ quản lý đối với các hoạt động lập kế hoạch chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng;
» Bắt đầu đánh giá xem các hoạt động này đang làm việc như thế nào trong phạm vi công ty của bản thân.

Chương 3: Các hoạt động trong chuỗi cung ứng- Thực hiện và phân phối

>> Hiểu biết cấp độ điều hành đối với các hoạt động liên quan đến việc sản xuất và cung cấp sản phẩm
» Đánh giá các hoạt động cung ứng của công ty vì đây có thể là ứng cử viên cho hoạt động gia công

Chương 4: Sử dụng công nghệ thông tin

Đánh giá những công nghệ có thể sử dụng để hỗ trợ và tạo điều kiện cho quá trình vận hành chuỗi cung ứng trở nên hiệu quả hơn;
» Đề cao những xu hướng công nghệ mới và khả năng kinh doanh mới do nhηng công nghệ này tạo ra;
» Có sự hiểu biết tốt hơn về cách ứng dụng những công nghệ này vào chính quá trình vận hành chuỗi cung ứng của mình.

Chương 5: Những chuẩn đo lường đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng

Chương 6: Sự phối hợp trong chuỗi cung ứng

Chương 7: Sự đổi mới của chuỗi cung ứng nhằm
đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thời gian thực

Chương 8: Xác định cơ hội chuỗi cung ứng
Chương 9: Tạo dựng chuỗi cung ứng hướng đến lợi thế cạnh tranh
Chương 10: Triển vọng của chuỗi cung ứng thời gian thực

Link tải ebook Nguyên lý Quản trị chuỗi cung ứng PDF

Tại đây