quy hoach tuyen tinh pdf

Quy Hoạch Tuyến Tính PDF

Quy Hoạch Tuyến Tính PDF- Giáo Trình Hoàn Chỉnh (Lí Thuyết Cơ Bản, Phương Pháp Đơn Hình. Bài Toán Mạng, Thuật Toán Điểm Trong)

 

Tác giả : PHAN QUỐC KHÁNH – TRẦN HUỆ NƯƠNG

Link tải ebook PDF/ Mobi/ Epub miễn phí ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Giáo trình QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH này trình bày cơ sở lí thuyết, các phương pháp chính và các bài toán cơ bản của quy hoạch tuyến tính, theo dạng mới nhất hay được vận dụng ở các sách nước ngoài xuất bản trong thời gian 1995 – 98. Nội dung sách là sự mở rộng của một giáo trình cơ sở 45 tiết và một chuyên để nâng cao 60 tiết, mà chúng tôi đã giảng dạy nhiều năm ở một số trường đại học.

Sách được viết ở dạng thuận lợi cho độc giả rộng rãi kể cả sinh viên tự học. Để hiểu, độc giả chỉ cần có kiến thức đại số tuyến tình và phép tỉnh vi phân ở chương trình năm thứ nhất của bất kì đại học nào

Những nội dung cần thiết, rộng hơn và sâu hơn, về quy hoạch tuyến tinh cũng như hướng dẫn bài tập, một phần không thể tách rời của chính ngay hai giáo trình cho sinh viên nói trên, chúng tôi sẽ trình bày trong quyển sách tiếp theo “QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH. KIẾN THỨC BỔ SUNG VÀ BÀI TẬP

Mục lục

Link download ebook Quy Hoạch Tuyến Tính PDF

Tải xuống ở đây