Sách Day trading and swing trading the currency market

Sách Day trading and swing trading the currency market

Sách Day trading and swing trading the currency market là một trong những cuốn sách phổ biến cho các nhà giao dịch ngoại hối, từ những người mới cho đến những người nhiều kinh nghiệm.

Thông tin sách

Thể loại: Forex++, Đầu tư Tài chính

Tác giả : Kathy Lien

Link tải ebook ở cuối bài viết

Giới thiệu sách

Cuốn sách cung cấp cho bạn kiến thức về day trading , cung cấp các chiến lược giao dịch kỹ thuật và đơn giản để giao dịch forex. Ngoài ra nó cũng giúp bạn hiểu hơn về cách mà thị trường ngoại hối vận hành để từ đó có thể giúp bạn yêu nghề trading hơn.

Ngoài tổng quan thị trường, cuốn sách bao gồm thời gian tốt nhất để giao dịch tiền tệ, tác động của dữ liệu kinh tế lên hướng di chuyển thị trường, tương quan giữa các thị trường và các đặc điểm tiền tệ. Đối với các nhà giao dịch kỹ thuật, có các chiến lược cho cả giao dịch đột phá và phạm vi hoạt động (range) đặc biệt tốt trên thị trường FX.

Link tải ebook Sách Day trading and swing trading the currency market

PDF