thi truong chien luoc co cau pdf

Thị trường, chiến lược, cơ cấu: cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp PDF ebook

Thị trường, chiến lược, cơ cấu: cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp PDF ebook không phải là một quyển sách được dịch thuật hay biên soạn tổng hợp từ các tài liệu về quản trị kinh doanh của nước ngoài, mà là một công trình riêng của tác giả được tích lũy từ quá trình nhiều năm giảng dạy đại học và làm tư vấn về chiến lược phát triển doanh nghiệp cho nhiều tập đoàn ở các nước Âu – Mỹ.

Đây cũng không phải là một tác phẩm nặng tính giáo khoa, khô khan, trừu tượng, rối rắm. Dựa trên một nền tảng tri thức dày dặn và một kho kinh nghiệm phong phú, nội dung cuốn sách được truyền đạt sinh động, lôi cuốn, với rất nhiều các dẫn chứng minh họa thú vị từ thực tiễn kinh doanh.

Thể loại: Kinh tế học

Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm

Link tải ebook ở cuối bài viết

Cơ cấu là cách tổ chức để đạt được các mục tiêu của chiến lược. Chiến lược phát sinh từ cạnh tranh trong thị trường; thị trường lại đòi hỏi những giá trị gia tăng ngày càng cao. Do đó, thị trường, chiến lược và cơ cấu phải là ba thực thể được gắn kết chặt chẽ với nhau trong những tiến trình tạo ra các giá trị gia tăng nói trên. Doanh nghiệp nào vận dụng được các thế liên hoàn tương hỗ giữa ba thực thể trên sẽ có khả năng luôn tạo cho mình những lợi thế cạnh tranh đặc biệt; đồng thời định vị và phát triển được bền vững trước những đòi hỏi, lựa chọn ngày càng gay gắt của khách hàng. Đó là những nội dung cơ bản mà cuốn sách “Thị Trường Chiến Lược Cơ Cấu – Cạnh Tranh Về Giá Trị Gia Tăng, Định Vị Và Phát Triển Doanh Nghiệp” gửi tới bạn đọc.

Link tải ebook Thị trường chiến lược cơ cấu cạnh tranh về giá trị gia tăng định vị và phát triển doanh nghiệp PDF 

Tại đây