tu duy lai tuong lai pdf

Tư duy lại tương lai PDF

Tư duy lại tương lai PDF  là quyển sách đề cập đến việc thay thế nhận thức cũ – tức nhận thức cho rằng ở chừng mực nào đó chúng ta có thể kiểm soát, sắp xếp và dự đoán tương lai, bằng nhận thức mới dựa trên sự thay đổi mang tính đứt đoạn. Đây là quyển sách nói về việc chấp nhận sự bất thường như là một chuẩn mực.

Thể loại: Kinh tế học

Tác giả: Nhiều tác giả. Biên tập: Rowan Gibson

Link tải ebook ở cuối bài viết

Tuy duy lại tương lai, tác phẩm đã được tái bản đến 8 lần trong thời gian rất ngắn tại VN. Sách khá dày (432 trang) nhưng nội dung lại vô cùng hấp dẫn và thiết thực. Trong sách, các bạn sẽ lần lượt gặp lại các nhà cố vấn, kinh tế và quản trị, tâm lý để được nghe họ nói lên ý kiến về tương lai của thế giới thông qua mô hình quản lý mới: con người và công việc…

Tương lai sẽ không còn giống như những gì mà các nhà kinh doanh vẫn hình dung. Do đó nhất thiết phải tư duy lại tương lai.

Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường đang biến đổi dữ dội như hiện nay.

Đọc thêm: Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

Quyển sách này đem đến những hiểu biết sâu sắc về những lĩnh vực chủ yếu của sự thay đổi có tính gián đoạn vốn sẽ tác động đến tất cả chúng ta ở thế kỷ XXI. Các tác giả của quyến sách đề cập tới những đề tài sau đây:

– Tại sao bản chất của sự đấu tranh lại thay đổi một cách triệt để như thế? Và chúng ta phải làm gì đối với nó?
– Nói một cách chính xác thì “nền kinh tế nối mạng” mới là cái gì? Nó hoạt động như thế nào? Và tại sao nó sẽ khác về cơ bản so với nền kinh tế công nghiệp?
– Trong nền kinh tế toàn cầu thì giữa công ty lớn và mạnh với công ty nhỏ và nhanh thì cái nào sẽ tốt hơn? Liệu các công ty có nên mở rộng nhiều mặt hàng sản phẩm để phục vụ thế giới? hay là nên chuyên môn hóa và tập trung?
– Liệu công nghệ có làm cho vị trí địa lý ngày càng kém quan trọng không? Hay là, liệu nó có làm cho một số địa điểm củ thế trở nên quan trọng hơn đối với một số ngành công nghiệp củ thể ở thế kỷ XXI?
– Tại sao trận địa kinh tế toàn cầu của thế kỷ XXI khác xa so với trận địa kinh tế trước đây? Vai trò của châu Á quan trọng như thế nào trong trận địa đó? Sự hiện đại hóa châu Á có làm chuyển dịch trọng tâm của thế giới về kinh tế, chính trị và văn hóa từ phương Tây trở lại phương Đông hay không?
– Giờ đây, liệu có xuất hiện cuộc đấu tranh mới giữa các hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư bản sẽ có một tương lai sáng sủa chút nào hay không? Hay là sự tiến bộ kinh tế thực ra chỉ là một lời hứa hão?
– Khi mà công nghệ không chỉ dân chủ hóa nơi làm việc mà cả xã hội và thế giới của chúng ta, thế thì liệu nó có nghĩa là sự chấm dứt của chính quyền như chúng ta đã biết về nó không? Liệu chúng ta đang hướng về một thế giới mà về cơ bản không có sự cai quản, một thế giới ngoài sự kiểm soát của chúng ta?

Link tải ebook Tư duy lại tương lai PDF

PDF                MOBI               EPUB